address

720040, Kyrgyzstan
Bishkek, Orozbekova st. 26

+996 312 39-82-78

marine@arsins.kg